Innovatie

GAES, Groen Als Een Service

Groen is de ideale oplossing voor veel maatschappelijke problemen. Met GAES pakken we deze problemen oplossingsgericht aan. Vanuit gemeenschappelijke doelen en KPI's wordt de leefomgeving functioneel ingericht.  Door metingen, analyses en verbeteringen worden de waarden en baten van groen in de leefomgeving verder geoptimaliseerd. Gemeenten, bewoners en overige stakeholders in de wijk worden via moderne communicatieplatforms ambassadeurs van de gezonde groene leefomgeving. Groen-Groeit! bouwt mee aan dit unieke concept.
 

Leefwerelden

Voor boomkwekerij M. van den Oever is het duidelijk. Groen en bomen zijn de oplossing voor de grootste klimatologische, economische en sociaal-maatschappelijke thema's van vandaag. Groen-Groeit! heeft in een projectteam als Business Developer 6 Groene Leefwerelden ontwikkeld met daarin functionele oplossingen voor deze problematieken. Meet&Gree(n)t, BeeTrees, ClimateTrees, WaterFeet en Cooling Down zijn enkele uitdagende oplossingen uit een totaalpakket waar we met de juiste bomen en beplantingen het optimale resultaat halen in de Groene Leefwerelden. M. van den Oever kan zich met trots "Leefwereldverbeteraars" noemen. 

Circulaire Boom

Ook een toekomstgerichte innovatie uit onze koker, de "Circulaire Boom". Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn dus is het nu tijd om te starten met circulaire initiatieven. Bomen in wijken en straten hebben vaak een beperkte levensduur door ruimtegebrek bovengronds en ondergronds. Net als een boom waarde gaat opleveren in bijv. CO2-vastlegging, temperatuurreductie of bijdrage in biodiversiteit gaat de zaag er in. Door de boom te verplanten naar zijn eindplek blijven deze waarden groeien. De stad als kwekerij! Een andere vorm van circulariteit is deze boom te upcyclen naar een duurzame toepassing van bijv. Nederlands meubelhout. 

  

Groen-Groeit! laat uw groene ambities groeien.