Advies

Inrichting

Door jarenlange ervaring met inrichting van de openbare ruimte
heb ik veel kennis opgebouwd in advisering over deze inrichting. Duurzaamheid, circulariteit en functionaliteit zijn kernwaarden in mijn advies. Daarnaast vind ik het belangrijk om samen met klanten, partners en leveranciers het totale project optimaal vorm te geven en gebruik te maken van elkaars kracht en expertise.

Sociale ontwikkeltrajecten

Iedereen kan meedoen is hierin mijn drijfveer. De    afgelopen    25
jaar heb ik als projectmanager diverse  leer- en ontwikkeltrajecten geïnitieerd, uitgevoerd en mensen een duurzame plek in onze maatschappij kunnen geven. Ook hierin zijn samenwerking, participatie, kansen benutten kernwoorden die het succes bepalen van deze duurzame plek.  Circulariteit

Een nieuwe loot in mijn advies. Nederland     in    2050       volledig
circulair is de ambitie. Circulair inrichten van de buitenruimte staat nog in de kinderschoenen maar het is nu de tijd om hier over na gaan te denken en er een start mee te maken. Door advisering en ondersteuning te geven in dit proces help ik gemeenten, bedrijven, VVE's en woningcorporaties bij het maken van deze keuzes in een circulaire en  duurzame inrichting van de buitenruimte.Groen-Groeit! laat uw groene ambities groeien.